Αρχική Συνδικαλιστική Ενημέρωση & Επιμόρφωση
Συνδικαλιστική Ενημέρωση & Επιμόρφωση PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 05 Μάιος 2014 16:09

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος θεσμικής και οργανωτικής ενδυνάμωσης της Συνομοσπονδίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Υπουργείο Εργασίας, συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) σχεδίασε ένα έργο συνδικαλιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης, η υλοποίηση του οποίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων σε πέντε αυτοτελείς θεματικές ενότητες.

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Οικονομία και Μικρές Επιχειρήσεις

30 ώρες

2

Κοινωνική πολιτική και απασχόληση

20 ώρες

3

Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες

20 ώρες

4

Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων

20 ώρες

5

Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων - ΓΣΕΒΕΕ / Ομοσπονδίες / Σωματεία

30 ώρες

Η όλη προσπάθεια αφορά στην κάλυψη επιβεβαιωμένων εκπαιδευτικών αναγκών συνδικαλιστικών στελεχών πάνω σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων.

Σχετικά αρχεία: