Αρχική Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί Σε εξέλιξη

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Πρόσκληση αναζήτησης προσφορών για την τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών και την απομαγνητοφώνηση αυτών για θεματικό εργαστήριο
2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση αναζήτησης έκτακτου προσωπικού - επιστημονικού συνεργάτη
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Έγκαιρης Προειδοποίησης επιχειρήσεων σε κρίση
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκτακτο προσωπικό στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία κοινού Μητρώου Εθελοντών Μεντόρων των φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΕΕΑ
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων ανέργων έκτος απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ηλικίας 15-29 ετών στο πλαίσιο του συγχρημ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 2014-2020, Έργου κωδ: EGF/2015/011 GR/Superm
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη των πρώην εργαζομένων του “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρημ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020, έργου κωδ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
8 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημιουργίας ανοιχτού μητρώου συνεντευκτών/τριων ερευνών πεδίου