Αρχική Ευρωπαϊκά Προγράμματα Open Up Entrepreneurship Πρόσκληση σε πιλοτική εφαρμογή ανοιχτού ηλεκτρονικού μαθήματος στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα
Πρόσκληση σε πιλοτική εφαρμογή ανοιχτού ηλεκτρονικού μαθήματος στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα PDF Εκτύπωση E-mail

Διακρατικό εταιρικό σχήμα,  αποτελούμενο από Φορείς Εκπροσώπησης Επιχειρήσεων και Πανεπιστήμια από την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, και με επικεφαλής  εταίρο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), υλοποιεί το έργο με τίτλο : “OpenUpEntrepreneurship (OpEn)”,στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Το έργο OpenUp στοχεύει στην κάλυψη πιθανών κενών γνώσης και δεξιοτήτων υφιστάμενων ή μελλοντικών επιχειρηματιών στον χώρο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται στα πλαίσια του OpenUp καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογικά εργαλεία για την σχεδίαση και ανάπτυξη διεπιστημονικών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στήριξης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα και αναπτύχθηκε το κατάλληλο ανοιχτό πολυγλωσσικό (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά) εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο τώρα μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα. Το ανοιχτό μάθημα, συνολικής διάρκειας 32 διδακτικών ωρών (8 εβδομάδων), δομείται στις ακόλουθες 3  θεματικές ενότητες:

  • Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας
  • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
  • Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων

Εντός του Ιουλίου 2017 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή του ανοιχτού αυτού μαθήματος σε στοχευμένες κατηγορίες ωφελουμένων, όπως  είναι οι νέοι-ες επιχειρηματίες, αλλά και οι σπουδαστές/απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν στο μέλλον επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιλοτική αυτή εφαρμογή μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα αλλά και να εγγραφούν από την Δευτέρα 03/07/2017 για να παρακολουθήσουν 1 τουλάχιστον από τις 3 θεματικές ενότητες στην Αγγλική Γλώσσα, μέσω του συνδέσμου της διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php, που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του έργου http://www.openup-project.eu/, Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πιλοτικής εφαρμογής είναι στις 31/08/2017.

Η συμμετοχή και η κατάθεση των απόψεων όλων είναι περισσότερο από καλοδεχούμενη και θα αποτελέσει πολύτιμη βοήθεια για εμάς που εργαζόμαστε στο έργο OpEn.

Σχετικά αρχεία: