Αρχική Σε εξέλιξη Αναζήτηση προσφορών, στην πόλη της Λάρισας, για την παροχή μαθημάτων οδήγησης, προκειμένου για την απόκτηση αρχικής άδειας ερασιτεχνικής οδήγησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών, στην πόλη της Λάρισας, για την παροχή μαθημάτων οδήγησης, προκειμένου για την απόκτηση αρχικής άδειας ερασιτεχνικής οδήγησης PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2018 15:32

Αναζήτηση προσφορών, στην πόλη της Λάρισας, για την παροχή μαθημάτων οδήγησης, προκειμένου για την απόκτηση αρχικής άδειας ερασιτεχνικής οδήγησης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020. 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών: 15/01/2018 και ώρα 15.00μμ

Περιγραφή: Στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Β2 «Εξειδικευμένη κατάρτιση/επιμόρφωση», της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"», με κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa 2014-2020», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καλεί ενδιαφερόμενους, στην πόλη της Λάρισας, να καταθέσουν τις προσφορές τους για την παροχή μαθημάτων οδήγησης προκειμένου για την απόκτηση μιας (1) αρχικής άδειας ερασιτεχνικής οδήγησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των κείμενων διατάξεων/νόμων (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3/ οικ.50984/7947/ΦΕΚ Β 3056/02.12.2013).

Χρηματοδότηση: Το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"», με κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa 2014-2020», συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υλοποιείται υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με τη συμμετοχή φορέων υλοποίησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ).

Σχετικά αρχεία: