Αρχική Σε εξέλιξη ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση αναζήτησης έκτακτου προσωπικού - επιστημονικού συνεργάτη

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση αναζήτησης έκτακτου προσωπικού - επιστημονικού συνεργάτη PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2017 13:19

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2018 

Πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη ιστορικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις οργανωτικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της» της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων: Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290

Σχετικά αρχεία: